Proiect de act normativ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:• proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 76373/25.08.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare și aprobare PUZ […]

Continue Reading