Anunț proiecte acte normative

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:• proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 95626/19.10.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «Elaborare PUZ – pentru […]

Continue Reading

Proiecte de blocuri în zone de case respinse de CTUAT Focșani

Joi, 11 iunie 2020, a avut loc ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Focșani (CTUAT), ordinea de zi cuprinzând:– 2 documentații pentru aviz de oportunitate– 6 documentații pentru aviz final Plan Urbanistic Zonal (PUZ)– o documentație pentru avizul comisiei CTUAT Focșani, pentru o închidere de balcon. Cele mai aprinse discuții […]

Continue Reading