Anunț privind combaterea ambroziei

Primăria Municipiului Focșani prin compartimentul de specialitate – Biroul de agricultură – informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, potrivit art.1 alin.(1) „Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de […]

Continue Reading