Municipiul Adjud

Municipiul Adjud este situat în Câmpia Siretului Inferior, pe interfluviul Siret-Trotuș, la 46 km N de municipiul Focșani (reședință de județ), la o altitudine generală medie de circa 100 m, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu înălțimi de până la 400 m. În partea de NV a orașului, în punctul „Movila”, a fost identificată o […]

Continue Reading