Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in sedinta ordinara pentru data de 28.11.2019

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; D I S P U N E : Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie 2019, orele […]

Continue Reading