Anunt public

Social

U.A.T. FOCȘANI, titular al proiectului „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, str. Prof. C. Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Mureșului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de la Grivița”- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA); și fără evaluare adecvată (EA), de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul sus-menționat, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Focșani, str. Prof. Constantin Stere, EcaterinaVarga, Bujor, Agriculturii, Mureșului, Cernei, Dogăriei, Crișana, Greva de la Grivița, județul Vrancea.

Proiecul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, str. Dinici Golescu, nr. 2, în zilele de luni -joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.