Descrierea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani”

Social

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, a încheiat Contract de Finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, pentru implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani „, Cod SMIS 125641.
Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ,,Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3/3.1/C „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, având o valoare totală de 19.740.430,06 lei, din care 16.776.331,05 lei contribuție FEDR, 2.565.791,81 contribuție BN și finanțare nerambursabilă de 19.342.122,86 lei.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 29.11.2019. Perioada de implementare a Proiectului este 27.09.2016 și 30.09.2021.

Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare îl reprezintă creșterea calității vieții în Municipiului Focșani prin realizarea unui sistem de iluminat public stradal care să asigure satisfacerea integrală a necesităților orașului și a locuitorilor săi, în condițiile de maximă eficiență din punct de vedere al consumului de resurse și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru populație și Municipalitate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reducerea consumului de energie electrică și implicit al emisiilor de CO2.
2. Scăderea cheltuielilor generate de sistemul de iluminat public.
3. Realizarea unui iluminat public care să respecte prevederile standardului european în vigoare SR EN 13201/2015.
4. Ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte.
5. Diminuarea poluării luminoase.
6. Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului.

Rezultatele așteptate ale proiectului:
 Scăderea consumului anual de energie primara în iluminat public (MWh/an): de la 586,204 la 327,389
 Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv tone de CO2): de la 35,91 la 20,05
 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins (ml): 9.290
 Surse de energie regenerabila utilizate la finalul implementării proiectului (Nr.): 66
 Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: 207
 Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune realizate prin proiect: 1123
 Numărul de stâlpi instalați prin proiect: 1056
 Nivel de luminanța medie menținută minimă:
o Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului:
M2: 0.77
M3: 0,75
M4: 1,04
o Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)):
M2: 1,62
M3: 1,07
M4: 0,78

Informații suplimentare despre proiect se pot obţine la: Manager proiect Bogdan Bratu – Manager Proiect. Tel.: 0237/236000, int: 212, email: bratu@focsani.info

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.