Descrierea proietului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”

Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nr.469/28.04.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă pentru implementarea proiectului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”, cod SIPOCA / MySMIS 768 / 136071.Obiectivul general al proiectului este reprezentat de […]

Continue Reading