Descrierea proietului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”

Social

Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nr.469/28.04.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă pentru implementarea proiectului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”, cod SIPOCA / MySMIS 768 / 136071.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui plan strategic coerent, conceput să asigure o viziune sustenabilă de dezvoltare a mobilității urbane durabile în Municipiul Focșani, prin elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, astfel încât acestea să raspundă nevoilor si exigențelor de finanțare pentru perioada de programare a fondurilor europene 2021-2027.

Prin intermediul proiectului va fi elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2027, ca element definitoriu pentru fundamentarea deciziilor și planificare strategică în domeniul mobilității urbane, pentru perioada menționată.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 1. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. Obiectivul specific este în corelare cu Activitatea 3, respectiv cu Rezultatul de proiect 1.
 2. Extinderea cunostințelor și abilităților personalului din Municipiul Focșani în vederea cunoașterii condiționalităților specifice pentru perioada de finanțare 2021-2027, a arhitecturii programelor operaționale și a oportunităților de finanțare, a procedurilor de prioritizare a proiectelor, de monitorizare a implementării PMUD și de evaluare a rezultatelor acestuia. Obiectivul specific este în corelare cu Activitatea 4 si cu Rezultatul de proiect 2.
  Prin acest proiect se vor obţine următoarele rezultate:
 3. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani 2021-2027;
 4. 50 persoane instruite, din care 50 persoane certificate, în vederea cunoasterii condiþionalitaþilor specifice pentru perioada de finanþare 2021-2027, a arhitecturii programelor operaþionale si a oportunitaþilor de finanþare, a procedurilor de prioritizare a proiectelor, de monitorizare a implementarii PMUD si de evaluare a rezultatelor acestuia.
  Valoarea totală a proiectului este de 678.776,00 lei, din care:
 • 576.959,60 lei – reprezentând cofinanţare Uniunea Europeană
 • 88.240,88 lei – cofinanţare de la bugetul de stat
 • 13.575,52 lei – contribuţia Municipiului Focşani, inclusiv TVA
  Perioada de implementare a proiectului este de 17 de luni, respectiv 28 aprilie 2020 – 27 septembrie 2021.
  Informații suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Focșani, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, website: www.focsani.info, e-mail: primarie@focsani.info, tel: 0237-236000, fax: 0237-216700, persoană de contact: Adrian Imireanu – manager proiect, Brașov Dan
  Emilian – asistent manager.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook