Anunț privind inițierea unui proiect de act normativ

Social

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoul proiect de act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 49553/04.06.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – consolidare, extindere și mansardare locuință existentă” – Focșani, strada Dobrogeanu Gherea nr. 36, T. 34, P. 2197, nr. cad. 59186/59186 C1-U1, 59183, pe terenurile în suprafață de 159,0 mp.

Proiectul de act normativ este afişat din data de 29 iulie 2020 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 03.08-14.08.2020 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: primarie@focsani.info.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.