Anunț proiecte acte normative

Social

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:
• proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 95626/19.10.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «Elaborare PUZ – pentru înființare unitate hotelieră pentru asigurare cazare și servicii suplimentare» – Focșani, strada Măgura, număr cadastral 67459, pe terenul în suprafaţă de 3466 mp;
• proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 95024/15.10.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ATRAGERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CARTIER REZIDENȚIAL » – Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T. 18, 21, P. 48, 54, 55,57,59, număr cadastral 64131, pe terenul în suprafață de 100.000 mp.

Proiectele de act normativ sunt afişate din data de 22 octombrie 2020 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 26 octombrie 2020 – 6 noiembrie 2020 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: primarie@focsani.info.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook