Anunt public

Social

PRIMĂRIA MUNINCIPIULUI FOCȘANI cu sediul în municipiul Focșani, str.Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, titular al proiectului „Refacere infrastrcutură străzi, sistematizare verticală, parcări și spații verzi și accese str.Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Mărășești și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare (tronson bd. Unirii – str. Eroilor), str. Eroilor (tronson str. Ștefan cel Mare – Bd. Dimitrie Cantemir), str. Vămii” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, parcări și spații verzi si accese str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson cuprins intre str. Mărășești și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Stefan cel Mare (tronson bd. Unirii – str. Eroilor), str. Eroilor (tronson str. Stefan cel Mare – bd. Dimitrie Cantemir), str. Vămii” propus a fi amplasat în municipiul Focșani, străzile: Nicolae Iorga, Oituz, Miorița, Ștefan cel Mare, Eroilor, Vămii, județul Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30 și vineri între orele 8.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet : www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.