Anunț public privind transportul și abandonarea deșeurilor

Social

Primăria Municipiului Focșani prin compartimentul de specialitate – Mediu – informează cetățenii cu privire la prevederile HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
Transportul deşeurilor se realizează doar de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru această activitate. De asemenea, transportul de deşeuri nepericuloase trebuie însoţit de documente justificative.
Conform art. 25, alin (3) „În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), se aplică pe lângă sancţiunea contravenţională principală şi sancţiunea contravenţională complementară a confiscării mijlocului de transport destinat sau folosit la săvârşirea faptei”.


Potrivit alin. (2) următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) abandonarea deşeurilor pe traseu de către operatorii de transport și nerespectarea următoarelor prevederi, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei:
– art. 1, alin. (3) „Transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare”;
– art. 6, alin. (2) „Destinatarul deşeurilor periculoase trebuie să depună la agenţia pentru protecţia mediului în raza căreia se află un exemplar din formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase, semnat şi ştampilat, conform prevederilor prezentei hotărâri”;
– art. 11, alin. (2) „În cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deşeurilor periculoase anunţă imediat inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi agenţia pentru protecţia mediului de pe raza judeţului unde s-a produs incidentul”;
– art. 19 „Transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3”.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, alături de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sănătăţii Publice sau Ministerului Economiei şi Finanţelor, după caz, conform competenţelor instituţiilor nominalizate.

Hotărârea Guvernamentală mai sus menționată poate fi analizată descărcând fișierul anexat : https://www.focsani.info/fisiere/stiri/HG_1061_din__2008_privind_transportul_deseurilor_periculoase_si_nepericuloase_pe_teritoriul_Romaniei.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.