Măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului local pentru situații de urgență din data de 27 martie 2020

Social

Comitetul local pentru situații de urgență a municipiului Focșani întrunit în ședință extraordinară a adoptat o serie de măsuri în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19
Începând cu data de 28 martie 2020 transportul public local de călători se va realiza doar pentru a transporta persoanele care se deplasează la și dinspre locul de muncă, astfel: de luni până vineri, în intervalele orare 05.00-08.00 și 14.00-17.00.
Sâmbăta și duminica nu va circula nici un autobuz destinat transportului public local de călători în municipiul Focșani.
Începând cu data de 30 martie 2020 SC Administrația Piețelor Focșani SA va lua măsuri urgente, în vederea limitării accesului în piețele aflate în administrare, astfel:
a)Piața Centrală se va împărți în trei zone:
– boxe de carne
– piața interioară
– tarabe exterioare
Tarabele exterioare amplasate pe trotuarul străzii Piața Moldovei și străzii Mare a Unirii se vor desființa.
În zona boxelor de carne se va limita accesul, utilizându-se garduri tip jandarmerie, lăsând doar două intrări/ieșiri. Numărul de persoane care au acces va fi de maxim 30.
În zona Pieței interioare ușile de acces vor fi închise, fiind organizate doar două intrări/ieșiri. Numărul de persoane care au acces va fi de maxim 30.
Tarabele exterioare amplasate pe str. Greva de la Grivița vor fi împrejmuite, având doar două căi de acces, una dinspre intersecția cu str. Piața Moldovei și una la intersecția cu str. Mare a Unirii. Numărul de persoane care au acces va fi de maxim 30.
b)În Piața Sud accesul va fi restricționat, fiind organizate doar două intrări/ieșiri. Numărul de persoane care au acces va fi de maxim 30.
c) Se suspendă temporar orice activitate comercială în Piața Obor, pe toată perioada stării de urgență. Măsura se aplică începând cu data de 30.03.2020.
Programul de funcționare al piețelor este:
 luni – vineri în intervalul orar 07.00-18.00
 sâmbătă – duminică în intervalul orar 07.00-14.00.
Zilnic, după închiderea piețelor, se va proceda la dezinfecția tuturor suprafețelor (pavimente și tarabe) cu substanțe avizate de organele abilitate din structura Ministerului Sănătății.
În vederea asigurării relației cu publicul al Primăriei municipiului Focșani, cât și cu alte instituții colaboratoare, toate documentele vor fi comunicate online pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani primarie@focsani.info.
În situația în care documentele nu pot fi comunicate online, la intrarea în sediul Primăriei municipiului Focșani va fi amplasată o cutie specială unde persoanele vor putea lăsa documente destinate instituției. Corespondența primită în acest mod va fi preluată zilnic, la ora 12.00 și la terminarea programului, urmând ca după dezinfectare să fie înregistrate și repartizate spre soluționare. Numerele de înregistrare vor fi comunicate ulterior la numerele de telefon sau adresele de mail menționate în documentele depuse.
Impozitele și taxele locale datorate la bugetul local al municipiului Focșani se vor achita online, utilizându-se procedura afișată pe site-ul Primăriei municipiului Focșani prin intermediul platformei ghiseul.ro. Pentru persoanele care nu au posibilitatea plății online la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis va fi deschis un ghișeu de încasări zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-13.00.
Punctul de lucru al Serviciului impozite și taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Focșani, situat în str. Cuza Vodă nr. 56 va funcționa pe perioada stării de urgență cu următorul program cu publicul pentru depunere și ridicare documente în vederea luării în evidență a autovehiculelor: luni și miercuri în intervalul orar 08.00-13.00.

Pentru comunicarea online a documentelor necesare în vederea înmatriculării autovehiculelor se va folosi adresa de e-mail evidenta_auto@focsani.info
Direcția de dezvoltare Servicii Publice Focșani, în colaborare cu SC CUP Salubritate SA Focșani vor spăla și dezinfecta suprafețele carosabile și pietonale, utilizând substanțe avizate de organele abilitate din structura Ministerului Sănătății pentru dezinfecție, în baza unui grafic ce va fi aprobat de Primarul municipiului Focșani.
Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani va asigura dezinfecția scărilor de bloc din municipiul Focșani cu substanțe avizate de organele abilitate din structura Ministerul Sănătății pentru dezinfecție în baza unui program stabilit. Prioritate vor avea scările de bloc unde locuiesc cetățeni pentru care s-a confirmat infectarea cu COVID-19.
Mașinile destinate transportului în regim de taxi vor putea transporta maxim două persoane.
Se recomandă operatorilor de transport în regim de taxi ca, pentru cadrele medicale, asistenți, infirmieri care se deplasează de la locul de domiciliu la locul de muncă și retur să nu se perceapă tarife.
Pe perioada situației de urgență în municipiul Focșani se sistează perceperea taxei de parcare în parcările cu plată.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.