Proiect de act normativ

Social

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:
• proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 76373/25.08.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare și aprobare PUZ – construire stație mixtă de distribuție carburanți, montare skid G.P.L. și construire magazin de desfacere bar” – Focșani, strada Calea Munteniei, T. 83, P. 435, număr cadastral 61740, pe terenul în suprafață de 1156,0 mp;
• proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației

Proiectele de act normativ sunt afişate din data de 17 septembrie 2020 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 21 septembrie 2020 – 2 octombrie 2020 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: primarie@focsani.info 

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.