Sedinta ordinara CJ Vrancea 29.10.2020

Social

DISPOZIŢIA nr. 315 din 23 octombrie 2020 privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 29.10.2020, ora 12.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,
în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea Cătălin Dumitru Toma

Contrasemneaza,Secretar general al judeţului Raluca Dan

Anexa la Dispoziţia nr. 315 din 23.10.2020

Proiectul Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de 29.10.2020

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. „ Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea, mandatul 2020-2024”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 2. „ Desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Vrancea în Consortiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 3. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Vrancea in Consiliul de Administratie al Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara Sud-Est pentru Situatii de Urgenta”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 4. „ Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judetean Vrancea”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 5. „ Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Vrancea”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 6. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva Mihălceni, pentru anul şcolar 2020-2021”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 1. „ Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, pentru anul şcolar 2020 – 2021”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 2. „ Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 3. „ Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență ,,Sf.Pantelimon” Focșani”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 4. „ Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 5. „ Desemnarea unui vicepresedinte si a consilierilor judeteni din cadrul Consiliului Județean Vrancea care vor face parte din Comitetul de Organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 6. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse si Asistență Educaţională Vrancea, pentru anul şcolar 2020-2021”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 7. „ Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul şcolar 2020-2021”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Județean de Resurse si Asistență Educaţională Vrancea”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 2. „ Desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Judetean Vrancea in Consortiul Regional de Inovare” Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 3. „ Stabilirea modelului legitimației de consilier județean și a semnului distinctiv al calității acestuia”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 4. „ Desemnarea a doi consilieri județeni pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
 5. „ Aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Muzeului Vrancei”
  Initiator: Cătălin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.