Informare proiect „Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice”

Social

Titlul proiectului
Unitatea Administrativ – teritorială Municipiul Focșani implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia , cod SMIS 128112, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Beneficiar
Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Alexandria, Municipiul Brăila, Municipiul Constanţa, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Municipiul Focşani şi Municipiul Slobozia, conform Ordinului de finanţare nr. 4818/04.11.2019.
Perioada de implementare
48 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022
Valoare proiect
Valoarea totală a proiectului este de 197.678.206,65 lei, din care:
 170.318.206,65 lei valoare totală eligibilă, din care:
• 144.770.475,65 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
• 22.047.766,86 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
• 3.499.964,14 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
 27.360.000 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Focșani este de 54.351.884,00 lei, din care:
 46.751.884,00 lei valoare totală eligibilă, din care:
• 39.739.101,40 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
• 6.077.744,92 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
• 935.037,68 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
 7.600.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ partenere ( Partener de proiect 1 – UAT mun. Slobozia, Partener de proiect 2 – UAT mun. Focşani, Partener de proiect 3 – UAT Mun. Drobeta Turnu Severin, Partener de proiect 4 – UAT Mun. Alexandria, Partener de proiect 5 – UAT Mun. Constanţa, Partener de proiect 6 – UAT Mun. Brăila) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier, Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a mijloacelor de transport în comun de pe 15 rute de transport public operaționale din Municipiul Alexandria, Municipiul Brăila, Municipiul Constanţa, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Municipiul Focşani şi Municipiul Slobozia, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 72 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m (lungime minimă 9,5 m – lungime maximă 10,85 m).
Pentru Municipiul Focșani vor fi achiziţionate un număr de 20 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m, însoţite de 5 staţii de încărcare rapidă şi 20 staţii de încărcare lentă. Autobuzele electrice vor circula pe rutele: ruta 1: Gară-Centru-Sud-Golești (6 autobuze electrice), ruta 3: Gară-Centru-Obor-Spital-Kaufland-Sud (4 autobuze electrice), ruta Autogară-Obor-Spital-Biserica Sf. Anton -Centru-Sud (10 autobuze electrice) etc.
Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros.
Rezultate

Rezultate asteptate generale
Proiectul în ansamblu contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră si la creşterea numărului de pasageri ce utilizează mijloacele de transport public urban în România.
S-a estimat că, pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 1.1551 tone CO2 echivalent pe an.
De asemenea, creşterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 2.733.855 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 182.257 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o rută, 7.490 pasageri pe zi).
Pentru Municipiul Focșani pentru cele 3 rute reducerea emisiilor (în CO2 echivalent) estimată va fi de 394 t CO2/an, iar cresterea estimată a numărului de pasageri transportaţi pe rută va fi de 625.524 pasageri/an.

Rezultatele asteptate în funcţie de activităţile proiectului
Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate:
• 72 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m cu capacitate de minim 50 de pasageri, dintre care 20 autobuze electrice pentru municipiul Focșani , însoţite de un număr egal de staţii de încărcare lentă (câte o staţie pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice;
• 19 staţii de încărcare rapidă: 2 pentru mun. Slobozia, 5 pentru mun. Focşani,1 pentru mun. Drobeta Turnu Severin, 3 pentru mun. Alexandria, 5 pentru mun. Constanţa si 3 pentru mun. Brăila.
Date de contact

UAT Municipiul Focșani
Nume Adrian Imireanu, Șef Serviciu Proiecte
Tel: 0237-236.000 int. 212,
Fax: 0237-216.700,
E-mail: imireanu@focsani.info

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.