Informare privind lansarea proiectului „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”

Social

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, și Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, pentru implementarea proiectului „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”, Cod SMIS 126533.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, OS 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, având o valoare totală de 73,641,746.42 lei, din care 48.969.743,79 lei FEDR, 7.489.490,23 lei buget național și finanțare nerambursabilă 56,459,234.02 lei.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.10.2019. Perioada de implementare a Proiectului este între 01.04.2016 și 30.09.2021.

Scopul general al proiectului: este reprezentat de resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta si pietonale, prin reducerea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES), promovarea mobilității urbane durabile și protejarea mediului înconjurător.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creșterea atractivității transportului public, a deplasărilor pietonale și cu bicicleta, precum și a procentului de utilizare a acestor moduri de transport în cadrul distribuției modale a deplasărilor;
2. Realizarea de benzi de circulație dedicate transportului public, cu o lungime totală de 7,199 m;
3. Îmbunătățirea condițiilor de transport public în zona studiată prin repararea străzilor studiate, asigurându-se reabilitarea unei suprafețe de carosabil de 73,921 mp;
4. Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto și pietonală (suprafața carosabilă și trotuare reabilitate – 165,450 mp);
5. Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor cu bicicleta, prin introducerea infrastructurii specifice acestui mod de deplasare, respectiv prin realizarea de piste de biciclete cu o lungime de 11,025 m;
6. Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale prin reabilitarea/crearea trotuarelor pe o suprafață de 91,537 mp;
7. Reducerea emisiilor GES cu 5,3% pentru primul an după finalizarea implementării proiectului;
8. Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni, prin resistematizarea infrastructurii rutiere, inclusiv amenajarea a 2 sensuri giratorii (intersecția Calea Munteniei – Bd. București; intersecția Calea Munteniei – Str. Revoluției), precum și prin crearea de piste de biciclete și reabilitarea/crearea de trotuare.
Rezultatele așteptate ale proiectului:
1. Rezultatele generale complementare cu proiectele: ,,Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani” și ,,Implementarea unui sistem de management al traficului”:
A. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) cu 5,3% în 2021 și 12,1% în 2026;
B. Creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri) cu 14,3% în 2021 și 34,2% în 2026;
C. Creșterea estimată a numărului persoanelor care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse, cu 15,7% în 2021 și 24,1% în 2026;
D. Creșterea estimată a numărului persoanelor care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 4,6% în 2021 și 3,0% în 2026;
2. Rezultate directe ale proiectului:
 59 stații de transport public construite /modernizate/ reabilitate (nr);
 7,199 km benzi separate pentru mijloacele de transport public construite;
 43,402 mp – Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite/extinse/modernizate;
 45,088 mp – Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizată prioritar de transportul public de călători construite/reabilitate/modernizate;
 4 stații stații/puncte de reîncărcare a automobilelor electrice si electrice hibride achiziționate și instalate;
 11,025 km lungime piste/trasee pentru biciclete construite/modernizate/extinse;
 127,725 mp – Suprafața traseelor / zonelor pietonale / semi-pietonale construite / modernizate / extinse;
 Sisteme instalate pentru reducerea/interzicerea circulației autoturismelor în anumite zone: 6334 bolarzi anti parcare; 2 seturi bolarzi retractabili.
Prin integrarea măsurilor incluse în proiectele complementare menționate se va asigura un impact maxim în ceea ce privește atingerea obiectivelor mobilității urbane durabile, respectiv modificarea comportamentului de deplasare al cetățenilor și comutarea de la deplasările cu vehiculul privat la modurile de deplasare alternative: transport public, bicicleta și mers pe jos. Integrarea soluțiilor propuse conduce și la promovarea inter modalității, prin facilitarea schimbului modal între transportul public si bicicleta/mers pe jos, inclusiv prin amplasarea pistelor de biciclete în proximitatea stațiilor de transport public.
Impactul proiectului este sprijinit și de o serie de masuri de descurajare a parcării autoturismelor pe rutele de transport public, taxarea diferențiată în funcție de punctele de interes identificate la nivelul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, precum și eliminarea parcărilor ilegale.
Detalii proiect: Bogdan Bratu – Manager Proiect. Tel.:0237/236000, int: 201, email: bratu@focsani.info

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.