Raportul de activitate al Poliției Locale a Municipiului Focșani pentru luna februarie 2020

Social

În perioada 01-29.02.2020, Poliţia Locală a Municipiului Focșani a acționat cu precădere pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, asigurarea fluenței traficului, prevenirea și combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare, pe linia prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind activitățile de comerţ, protecţia mediului și pe linia disciplinei în construcții, conform legislaţiei în vigoare.
Pe lângă acţiunile de prevenire desfășurate în această lună, au fost aplicate un număr de 529 sancțiuni contravenționale în valoare de 92125 lei, după cum urmează:
-1) nerespectarea prevederilor H.G.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G.195/2002-circulația pe drumurile publice:
– oprire în zona de acțiune indicator „Oprirea interzisă” = 41 sancțiuni în valoare de 5510 lei;
– oprire neregulamentară pe trecerea pentru pietoni = 48 sancțiuni în valoare de 6670 lei;
– oprire neregulamentară pe trotuar = 9 sancțiuni în valoare de 1160 lei;
– oprire neregulamentară în stația destinată mijloacelor de transport în comun = 37 sancțiuni în valoare de 4930 lei;
– oprire neregulamentară în intersecție = 10 sancțiuni în valoare de 1450 lei;
– staţionare neregulamentară = 114 sancțiuni în valoare de 26100 lei;
– circulație pe interzis = 25 sancțiuni în valoare de 2030 lei;

2) nerespectarea prevederilor H.C.L.160/2017 -privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al mun. Focșani;
– staționare neregulamenatară în parcare fără a deține abonament = 83 sancțiuni în valoare de 12000 lei;
– expunerea la vânzare a unui vehicul în alte locuri decât cele special amenajate = 4 sancțiuni cu 100 lei;
3) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
– refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul poliției locale = 6 sancțiuni în valoare de 1800 lei;
– a proferat injurii și amenințări de natură să tulbure ordinea și liniștea publică = 3 sancțiuni în valoare de 200 lei.
4) nerespectarea prevederilor H.C.L.25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani;
– a consumat băuturi alcoolice în alte locuri decât cele prevăzute de lege = 6 sancțiuni în valoare de 1300 lei;
– a pătruns şi staţionat cu autoturismul pe spaţiul verde = 27 sancțiuni în valoare de 1600 lei;
– a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale = 55 sancțiuni în valoare de 2800 lei;
– însușirea deșeurilor din pubele = 2 sancțiuni în valoare de 200lei;
– a depozitat saci de moloz pe spațiul verde = o sancțiune în valoare de 300 lei;
– a depozitat gunoaie și reziduri menajere pe un teren viran= 6 sancțiuni în valoare de 10500lei;

5) ) nerespectarea prevederilor H.C.L.140/2010 privind aprobarea normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în mun. Focșani;
– a crescut porci într-o zonă în care este interzisă creșterea animalelor = două sancțiuni în valoare de 800 lei;
6) nerespectarea prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
– funcționarea punctului de lucru fără autorizație de funcționare valabilă eliberată de Primăria Municipiului Focșani = nu au fost aplicate sancțiuni;
– nerespectarea programului de funcționare = 3 sancțiuni cu avertisment;
7) nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991R privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
– executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie = 8 sancțiuni în valoare de 8000 lei;
8) nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența poliției locale:
– 39 sancțiuni în valoare de 4675 lei.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.