SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI

Social

DISPOZIȚIA NR. 592 din 17 august 2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 20 august 2020

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere art. 24^1 din Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului local al municipiului Focșani aprobare prin H.C.L. nr. 572/2019, cu completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă
extraordinară pentru data de 20 august 2020, orele 11,00 ședință online, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al
municipiului Focșani din data de 20 august 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta
dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 august 2020.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele
înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de
Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală,agricultură.

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 20 august 2020, orele 11,00 ședință ce se va desfășura online, prin aplicația Zoom

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 90,00 mii lei, în vederea acordării unui spijin material persoanelor aflat în nevoie socială;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook