Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 august 2020, orele 11,00 ședință online, prin aplicația Zoom.

Social

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 august 2020, orele 11,00 ședință ședință online, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 august 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-2 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 august 2020.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 4 august 2020, orele 11,00 ședință ce se va desfășura
online, prin aplicația Zoom


1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 50281 din 09.06.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire Palat Justiție” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 12783 din 10.02.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare și aprobare PUZ pentru construire locuințe colective D+P+4E cu spații comerciale la parter” -Focșani, strada Revoluției, T. 85, P. 438, nr. cad. 64431, pe terenul în suprafață de 1076,0 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.